מגילת אסתר

קרן ישועה – ספרו של רבנו יוסף חיים זיע”א