הגדה של פסח

קיבוץ חכמים – ספרו של ח”ר עבדאללה סומך זיע”א