פרשת שבוע דרשות לחגים

צעיר רודם – ספרו של ח”ר דוד משתה זיע”א