דרשות לראש השנה + הלכות

מעוז חיי – ספרו של ח”ר שלמה עאבד תווינא זיע”א