ש”ס + תנ”ך

ימה וקדמה – ספרו של ח”ר יחזקאל משה הלוי זיע”א