על התנ”ך + דרשות

ממני פריך – ספרו של ח”ר סלימאן מנחם מני זיע”א