ענייני חנוכה

חנוכת הבית לדוד – ספרו של ח”ר שלמה עאבד תווינא זיע”א