על עיבור השנה

חזון למועד – ספרו של ח”ר עבדאללה סומך זיע”א