וביום השבת – ביאור נפלא על ‘אשת חיל’ – וכל מה שנחוץ לסעודות השבת