נושאים בש”ס ועוד

הדר זקנים – ספרו של ח”ר עבודי יחיא משה זיע”א