מגילת אסתר

אילה שלוחה – ספרו של ח”ר שלמה עאבד תווינא זיע”א