הגדה של פסח

אגדה מקובצת – ספרו של ח”ר מנשה סלמאן שהרבני זיע”א