מסיבת סידור

ברגש ובגיל, הגיעו התלמידים החביבים למסיבת הסידור.. לבושים בבגדי חג. בשיר ובהלל קיבלו לידיהם את הסידור בו ישאו תפילה להצלחה בלימודים.

לחץ פה