מכון הוצאה לאור

מכון ניר דוד

פרשת שבוע

דיסקים – שיעורי מוצ”ש – עם מורינו הרב יוסף ניסן שליט”א

נושאים בש”ס ועוד

הדר זקנים – ספרו של ח”ר עבודי יחיא משה זיע”א

מועדים ושמחות ב’ חלקים

קול ששון – ספרו של ח”ר ששון פנירי שליט”א

דרשות לראש השנה + הלכות

מעוז חיי – ספרו של ח”ר שלמה עאבד תווינא זיע”א

תפילות ובקשות לימים נוראים

רננו צדיקים – ספרו של רבנו יוסף חיים זיע”א כריכה רכה

ספר תהלים + מנחה וערבית – מהדורת כיס

סידור מנחה וערבית – כריכה רכה מהדורת כיס

מוסר והנהגות

שערי צדק – ספרו של ח”ר מנשה סלמאן שהרבני זיע”א

פרשיות השבוע ומועדי ישראל

ישא ח”ן – ספרו של מורינו הרב יוסף ניסן שליט”א

וביום השבת – ביאור נפלא על ‘אשת חיל’ – וכל מה שנחוץ לסעודות השבת

חוברת השבת – סדר הקידוש הלכות וזמירות שבת

הגדה של פסח – עם ש’רח ערבי כריכה רכה

נושאים בהלכה

רב ברכות – ספרו של ח”ר יוסף חיים זיע”א

הגדה של פסח

אגדה מקובצת – ספרו של ח”ר מנשה סלמאן שהרבני זיע”א

מגילת אסתר

קרן ישועה – ספרו של רבנו יוסף חיים זיע”א

מגילת אסתר

אילה שלוחה – ספרו של ח”ר שלמה עאבד תווינא זיע”א

שולחן ערוך

זכרונות אליהו – ספרו של ח”ר אליהו מני זיע”א

מוסר והלכה מנהגי חברון

שיח יצחק – ספרו של ח”ר אליהו מני זיע”א

ש”ס + תנ”ך

ימה וקדמה – ספרו של ח”ר יחזקאל משה הלוי זיע”א

כללים

נחלת יוסף – ספרו של ח”ר שמואל ישועה זיע”א

ענייני חנוכה

חנוכת הבית לדוד – ספרו של ח”ר שלמה עאבד תווינא זיע”א

פרשיות השבוע ד’ כרכים

ויאמר משה – ספרו של ח”ר משה ששון זיע”א

הגדה של פסח

קיבוץ חכמים – ספרו של ח”ר עבדאללה סומך זיע”א

פרשת שבוע דרשות לחגים

צעיר רודם – ספרו של ח”ר דוד משתה זיע”א

על עיבור השנה

חזון למועד – ספרו של ח”ר עבדאללה סומך זיע”א

על התנ”ך + דרשות

ממני פריך – ספרו של ח”ר סלימאן מנחם מני זיע”א