מבצע שמח כסלו

בימים אלה, יצא לדרך בשעה טובה האחד והחשוב במבצעי ביה”ס – ‘מבצע שמח’ שנראה מעלת חברנו. צוות המורים תרם את חלקו. בהסברה מקפת על הנושא, ובקישוט כותלי ביה”ס, חז”ל הרבו לדרוש על הכלל: ‘ואהבת לרעך כמוך’, אך המדרש אינו העיקר, אלא המעשה..

המבצע יכלול מס’ רמות. ברמה האישית: ויתורים, עזרה לזולת, נימוס וכבוד. ברמה הגבוהה יותר: הפצת שאלונים, בעילום שם. בהם יומלצו תלמידים מובחרים.

השאלונים יופצו ע”י מחנך כתה ו’ הרב ירדן בן דוד הי”ו ומהם תתקבל תמונת המצב על התקדמות המבצע, הנהלת ביה”ס הכינה מבעוד מועד פרסים יקרי ערך, מערכת חזונית נערכת לפרסם את הישגי המבצע בכל שלב.

המטרה – כמובן היא לא הפרס. אלא קיום דברי רבי עקיבא ‘ואהבת לרעך כמוך’.. נאחל לתלמידים שיראו במעלת הסובבים אותם בבית, במשפחה, ובכל מקום. ויקדשו שם שמים כיאה לבני תורה, הלומדים ב’בן איש חיל’ רמת-גן.