כולל אברכים

כולל לדיינות – חזון למועד

בראשות הכולל עומד מורינו הרב יוסף ניסן שליט”א
בו שוקדים במשך כל שעות היום אברכים תלמידי חכמים בלימוד הלכה בצורה מעמיקה.

מטרת הלימוד: הכשרת דיינים ומורי הוראה בישראל.
ואכן זוכים לראות פירות בעמלם.
ורבים מהם נבחנו ע”י הרבנות הראשית לישראל בהצלחה מרובה.
ומהם משמשים דיינים ורבנים בישראל.

תכנית יחודית: שילוב פנסיונרים בלימוד עם האברכים.

בשעות הצהרים: מקיימים כולל פתוח, בו משתלבים עמלי כפיים
שזה עתה סיימו את יום עבודתם.

מבצע בכי”ף: אברכי הכולל עם סיום שעות לימודם יוצאים לפעילות
בבתי הכנסת ברחבי העיר ר”ג וסביבתה למסירת שיעורים.