ישיבה לצעירים

ישיבת ‘משכנות אברהם’ רמת-גן לצעירים מצויינים

ישיבת ‘משכנות אברהם’ רמת-גן לצעירים מצויינים אשר אך כשלוש שנים חלפו מאז נוסדה הישיבה ע”י מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט”א.
היה זה בתחילה כשנתקבלו בבית מרן הראשל”צ הגאון רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל, ומרן ראש הישיבה הגאון ר’ מיכל יהודה לפקוביץ זצוקלל”ה אשר ראו בדבר הקמת ישיבה לבני תורה ובני עליה מצויינים בעיר ר”ג, כדבר גדול וחיזוק רוחני, בהיותה מהווה מגדל אור המפריח את השממה המרובה שבסביבתה.

בס”ד וחפץ ה’ בידינו הצליח, להביא את דבר מרנן ורבנן שליט”א את מקומות רבים, ומטובי התתי”ם באזור גוש דן נתקבלו ע”י ראשי ורבני הישיבה שליט”א, וכבר קנתה לה הישיבה טוב שם משמן טוב בעולם הישיבות, אשר כל רבני הישיבה שליט”א העומדים כשלוחם של גדולי הדור שליט”א בידע רב ובמומחיות של ממש בהעמדת תלמידים ולכוונם ולהדריכם בדרך ה’.

אנו תפילה לבורא עולם שתשרה הברכה בכל מעשי ידינו, ונזכה לגדל עדרים לתורה וליראת שמים טהורה אכי”ר.