חוגים לילדים

בנים

חוג טעמי המקרא

ימי רביעי | 18:00 | בית כנסת אשל אברהם רח' אצ"ל 14 ר"ג

קבוצות נפרדות

חוג תהילים

שבת קודש | 13:30 | בית הספר בין איש חיל

Time to wake up and study for exams
בנים / בנות / אמהות

שעת סיפור

ימי שני | 16:30 | בית הספר בין איש חיל

קבוצות נפרדות

חוג תהילים

שבת קודש | 14:00 | בית הכנסת תפארת שלמה רח' סוקולוב 14 ר"ג

בנים

חוג משניות פרקי אבות

ימי שני | 18:00 | בית הכנסת אשל אברהם רח' אצ"ל 14 ר"ג

קבוצות נפרדות

חוג תהילים / גמרא

ימים שני ורביעי | 17:00 | בית הכנסת אוהל יעקב רח' אהוד 8 ר"ג