זמני תפילות

זמני התפילות – ימות החול לפי שעון חורף

שחרית:

מנין א’ – שעה לפני הנץ החמה (קומת כניסה) בית הכנסת נאוה תהילה.

מנין ב’ – 07:15 ישיבת משכנות אברהם רמת-גן קומה ג’

מנחה:

מנין א’ – 13:00 ישיבת משכנות אברהם רמת-גן קומה ג’

מנין ב’ – פלג המנחה

מנין ג’ – 20 דק’ לפני השקיעה (קומת כניסה) בית הכנסת נאוה תהילה

ערבית:

מנין א’ – פלג מנחה

מנין ב’ – 18:00 כולל חזון למועד רמת-גן קומה ב’

מנין ג’ – 20 דק’ אחרי השקיעה (קומת כניסה) בית הכנסת נאוה תהילה

מנין ד’ – ימים א’-ב’-ד’ 19:45 (קומה ב’)


זמני התפילות – ימות החול לפי שעון קיץ


שחרית:

מנין א’ – שעה לפני הנץ החמה (קומת כניסה) בית הכנסת נאוה תהילה

מנין ב’ – 07:15 ישיבת משכנות אברהם רמת-גן קומה ג’

מנחה:

מנין א’ – 13:15 ישיבת משכנות אברהם רמת-גן קומה ג’

מנין ג’ – פלג המנחה

מנין ד’ – שעה 18:00

מנין ה’ – 20 דק’ לפני השקיעה (קומת כניסה) בית הכנסת נאוה תהילה

ערבית:

מנין א’ – פלג מנחה

מנין ב’ – 20 דק’ אחרי השקיעה (קומת כניסה) בית הכנסת נאוה תהילה

מנין ג’ – ימים א’-ב’-ד’ 20:00 (קומה ב’)

מנין ד’ – 20:15 ישיבת משכנות אברהם רמת-גן קומה ג’


זמני התפילות – שבת קודש


שחרית:

מנין א’ – שעה לפני הנץ החמה (קומה ב’)

מנין ב’ – 07:15 (קומת כניסה) בית הכנסת נאוה תהילה

מנחה:

מנין א’ – 13:30 – קיץ, 12:30 – חורף (קומה ב’)

מנין ב’ – שעה וחצי קודם צאת השבת.

ערבית מוצ”ש:

מנין א’ – 20 דק’ אחרי השקיעה (קומה א’)

מנין ב’ – בצאת השבת (קומת כניסה) בית הכנסת נאוה תהילה