הנצחת יקירך – חודש תשרי

• המר’ כאנום באשי בת מולקיג’אן ע”ה – א’ תשרי
• המר’ ר’ אליהו בן מנחם נחום ומרים ז”ל – ב’ תשרי
• המר’ אסתר וינקור בת מזל ז”ל – ג’ תשרי
• המרוחם אברהם חיים בן אליהו ולולו ז”ל – ד’ תשרי
• המרו’ יהודית פרחה ג’וליט בת נעימה שמש ע”ה – ז’ תשרי
• המר’ יוסף בן גאולה וחיים סעד ז”ל – ז’ תשרי
• המרוחם יהושע בן מרים ז”ל – ח’ תשרי
• המר’ יחזקאל נעים בן סלחה ועזרא סחייק ז”ל – י”ב תשרי
• המרוחם חכם מנחם עבאדי בן בהיה ז”ל – י”ד תשרי

• המרו’ דוד שהרבני בן נג’יבה ז”ל – ט”ו תשרי תשפ”א
• הבחור גלעד [גילי] ז”ל בן דוד ואריאלה – י”ז תשרי
• המר’ אברהם עזרא בן פרחה ז”ל – הושענא רבא
• המר’ איידה בת נג’יבה ז”ל – הושענא רבא
• המר’ גוטרוט בת מוזלי ז”ל – הושענא רבא
• המר’ גיל בן אריאלה ז”ל – הושענא רבא
• המר’ יעקב רחמים בן טובה ז”ל – הושענא רבא
• המר’ מנשה בן גרגי’ ז”ל – הושענא רבא
• המרוחמת מונס בת אוסניז’ן ומאיר ז”ל – הושענא רבא
• המר’ נאזם אגאליהו בן לולו ז”ל – הושענא רבא
• המר’ עזיזה בת סלימה ז”ל – הושענא רבא
• המר’ עזרא בן חביבה ז”ל – הושענא רבא
• המר’ פרחה בת כתון ז”ל – הושענא רבא
• המר’ רונן חי בן רחמיאלה ז”ל – כ”א תשרי
• המרוחם אברהם בן חניני ז”ל – הושענא רבא
• המרוחמת סלימה בת ג’רג’י ז”ל – הושענא רבא
• המרוחם אברהם בן מרים ז”ל – כ”ב תשרי
• מרסל בן ברוך בת זוהרה ז”ל – כ”ד תשרי
• המר’ הכשר יחזקאל שוע בן חנה ז”ל – כ”ה תשרי
• המרו’ מרים (דוד) רצון בת ברכה ע”ה – כ”ו תשרי תשע”ז
• המר’ אליהו בן יעקב ונג’יה הי”ד – כ”ז תשרי
• המר’ אמירה רחל ז”ל – כ”ח תשרי
• המר’ פורטנה בת אסתר ז”ל – כ”ח תשרי
• הרב שלמה כהן בן ג’מילה זצ”ל – כ”ח תשרי תשע”ז
• הגר’ ראובן בן יוסף חיים וחביבה ז”ל – כ”ט תשרי
• המרו’ אילנה פרג’ בת ויולט ז”ל – כ”ט תשרי
• המרו’ אבלין ג’וליט מאירי בת מרסל ע”ה – ל’ תשרי תש”פ

רוצים להנציח את יקירכם?

לקראת יום השנה לפטירת יקירך יגיע לביתך הודעה
על לימוד משניות לע””נ או אמירת קדיש וסעודת מצוה
ביום לימוד זה ניתן להשתתף באופן אישי.
לבירורים: 052-7691312