הנצחת יקירך – חודש שבט

• המרוחם יוסף בן אפרים שחמון ז”ל – א’ שבט
• המרוחמת קליה בת אסתר ז”ל – שבט
• הבחור רוני בן ברטה ויוסף ז”ל – ב’ שבט
• המר’ זינה בבכנוף בת חוה ע”ה – ב’ שבט
• המרוחם אברהם בן בביגאן ז”ל – ג’ שבט
• המר’ רומיה רחל בת שמעה שושנה ז”ל – ד’ שבט
• המר’ יחזקאל בן לולו ז”ל – ה’ שבט
• המרוחם חיים צדקה בן אסתר ז”ל – ה’ שבט
• המרוחמת בתיה בת רבקה ז”ל – ה’ שבט
• המרוחמת מרסל בת גורג’יה ע”ה – ה’ שבט תשע”ב
• המרוחם הרה”ג יעקב בן כתון זצ”ל – ו’ שבט
• המרוחמת מזלי בת מסעודה ז”ל – ו’ שבט
• המר’ הזקן סאלח בן אסתר וברוך מזרחי ז”ל – ט’ שבט
• המר’ ניסים בן לוטי ז”ל – י”ב שבט
• המרוחמת מזל בת שרה לאמי ז”ל – י”ג שבט
• המרוחם יהודה חורדה בן אסתר ז”ל – י”ד שבט
• המרו’ רחל קצב בת אדל ע”ה – י”ד שבט
• המר’ שמחה בת מסעודה וכדורי ז”ל – ט”ו בשבט
• הצדיק שפיר (שפיק) סאיג בן נעימה – י”ד שבט תשע”ה
• המר’ חנוכה אלון בן שרה ואבשלום ז”ל – י”ז שבט
• המר’ מורד בן ורדה ז”ל – יז’ שבט
• המרוחם אברהם מלמוד ז”ל – י”ז שבט
• המר’ פלורה סווירי בת פרחה ז”ל – י”ט שבט
• המרוחם אברהם וינקור בן שרה ז”ל – י”ט שבט
• המרוחם מנשה בן אליהו ורוזה מרימי ז”ל – כ’ שבט
• המרוחם שלמה בצרי בן יחזקאל ז”ל – כ’ שבט תש”מ
• המר’ מנשה בן ששון ופרחה נח ז”ל – כ’ שבט
• המרוחם ר’ שמואל בן-הרוש בן זוהרה ז”ל – כ’ שבט
• המרוחמת עזיזה בת צחלה ז”ל – כ”ב שבט
• המרוחם יצחק בן יעקב ושרח זרגרי ז”ל – כ”ד שבט
• המרוחם אהרון בן פרחה ז”ל – כ”ו שבט
• המרוחם ר’ גדעון בן-ציון ז”ל בן לולו ז”ל – כ”ז שבט תשע”ג
• המרוחמת מורווארי (יפה) בת אסתר ז”ל – כ”ז שבט
• המר’ רחמים שאשו בן שושנה ז”ל – כ”ז שבט
• המר’ רבקה אלויז’ בת גורגי’ה ז”ל – כ”ח שבט
• המרוחם באשי בן מרים ז”ל – כ”ח שבט
• המרוחם אברהם בן צ’חלה ז”ל – כ”ח שבט
• המרוחם סלים בן מעתוקה ז”ל – כ”ח שבט
• המרוחם עזרא בן גורג’י ז”ל – כ”ח שבט
• המרוחם יוסף בן אליהו ורוזה מרימי ז”ל – כ”ט שבט

רוצים להנציח את יקירכם?

לקראת יום השנה לפטירת יקירך יגיע לביתך הודעה על לימוד משניות לע""נ או אמירת קדיש וסעודת מצוה ביום לימוד זה ניתן להשתתף באופן אישי. לבירורים: 052-7691312