הנצחת יקירך – חודש סיון

• המרו’ רחל סעידה ניסן בת נג’יה כתון ע”ה – ב’ סיון תשע”ט
• המר’ מנשה בן ג’רגייה ונסים צ’יטיאט ז”ל – ג’ סיון
• המר’ יוסף עמרם בן רחל ז”ל – ד’ סיון תשע”ה
• המ’ מתתיהו בן שמעון וכנום ז”ל – ה’ סיון
• המר’ יחזקאל בן אהובה ושוקרל’ה ז”ל – ה’ סיון
• המר’ אסתר כתר בת זהרה – ז’ סיון
• המרוחם יהודה בן סעידה הכהן ז”ל – ט’ סיון
• הזקן אברהם עזרא בן פרחה וצלח מלכה ז”ל – י’ סיון
• הבחור אלישע ישעיה ניסן ז”ל בן יפה שתבדלחט”א – י”ד סיון
• המר’ הזקן שלמה צלח ציטואט בן אסתר ז”ל – ט”ו סיון
• המרו’ הרבנית יעל כהן ע”ה בת יפה ג’מילה – ט”ו סיון תשע”ו
• המרוחמת מרים חלואני בת פרידה ז”ל – ט”ו סיון
• המר’ לטיף ציון בן חתון ז”ל – טז סיון
• המרוחמת נג’יה בת רימה ז”ל – ט”ז סיון
• המר’ רוזה בת ניסים ופרחה ז”ל – י”ח סיון
• המר’ חיים בן מסעודה ואברהם דנוס ז”ל – י”ט סיון
• המר’ שושנה נג’יה בת חנה הללי ע”ה – כ”ד סיון
• המר’ אליהו סומך בן סטפי ז”ל – כ”ה סיון
• המר’ נעמי בת זיהרה ז”ל – כ”ה סיון
• המר’ הבחור ז”ק בן נזימה ויוסף דשט ז”ל – כ”ז סיון
• המרוחם עזרא בן עזיזה ז”ל – כ”ז סיון
• המרוחם עזרא מאיר קורין בן עמומה ז”ל – כ”ח סיון תשע”ח
• המרוחמת נוריה בת לולו ז”ל – כ”ח סיון
• המרוחם איציק יצחק בן שרה מסדן ז”ל – כ”ט סיון
• המרוחם שפיק בן מזלי ז”ל – כ”ט סיון
• המרוחמת זוהרה סיתי ע”ה בת שׁוּדיה – כ”ט סיון ע”ה

רוצים להנציח את יקירכם?

לקראת יום השנה לפטירת יקירך יגיע לביתך הודעה על לימוד משניות לע""נ או אמירת קדיש וסעודת מצוה ביום לימוד זה ניתן להשתתף באופן אישי. לבירורים: 052-7691312