הנצחת יקירך – חודש כסלו

• המר’ אלחנן בן יוסף ז”ל – א’ כסלו
• המר’ יחיא בן סעידה ז”ל – א’ כסלו
• המר’ מסעודה בת שמחה ז”ל –
• המרו’ רבי משה דוויק זצ”ל בן פרידה – ג’ כסלו תשע”ז
• המר’ עזיזה בת סלימה ז”ל – ג’ כסלו
• המר’ גורג’יה בת הלה ע”ה – ו’ כסלו
• המרוחם יהושע בן אידה ז”ל – י’ כסלו
• הזקן נזים אגאליהו בן לולו ז”ל – י”א כסלו
• הזקן ניסים בן נעימה ז”ל – י”א כסלו
• המרוחמת עמומה (ימימה) בת מסעודה ז”ל – י”א כסלו
• המרוחם דניאל בן מתנה ז”ל
• ושמחה בת ג’ליה (רליה) ז”ל – י”ב כסלו
• המר’ אהרון בן שמחה ז”ל – י”ג כסלו
• המר’ גוליט חיה בת לולו ז”ל – י”ג כסלו
• המר’ חנה בת סולטנה ז”ל – י”ג כסלו
• המר’ יעקב יוסף בשי בן פרחה ז”ל – י”ג כסלו
• המרוחם נעים בן חנה ז”ל – ט”ו כסלו
• המר’ אסתר לוי ז”ל – ט”ז כסלו
• המרוחם לוי אליעזר ז”ל – ט”ז כסלו
• המרוחם עזרא בן חביבה ז”ל – י”ז כסלו
• המרוחמת דליה גורג’יה בת ויולט ע”ה – י”ח כסלו
• המרוחמת ג’רג’יה בת צ’חלה קמר ז”ל – י”ט כסלו
• המרוחם אליהו בן ורדה ז”ל – כ”א כסלו
• המרוחם מרדכי בן שרה מסדן ז”ל – כ”א כסלו
• המרוחם אריה כדורי טואג בן מלכה ז”ל – כ”א כסלו
• המרוחמת יעל בת זהבה ז”ל – כ”ב כסלו
• המרוחם נעים בן חביבה ז”ל – כ”ב כסלו
• המרו’ מיכל עג’מי בת שושנה ע”ה – כ”ב כסלו תשע”ו
• המרוחם אמיל מרדכי בן עבודי ומרגרית עבד ז”ל – כ”ד כסלו
• המרוחם יצחק ישעיהו בן הינדה (אילה) ז”ל – כ”ה כסלו
• המר’ הבחור מנשה בן מרסל ז”ל – כ”ו כסלו
• המרוחם אהרון בן טובה שמש ז”ל – כ”ז כסלו
• המר’ יעקב בן עדלה ואברהם שייספלד ז”ל – כ”ח כסלו
• המר’ אמנון שוחט ז”ל בן נעימה – כ”ח כסלו תשע”ח
• המרוחם אשר סאלם בן ישראל ורבקה פתאל ז”ל – כ”ח כסלו

רוצים להנציח את יקירכם?

לקראת יום השנה לפטירת יקירך יגיע לביתך הודעה על לימוד משניות לע""נ או אמירת קדיש וסעודת מצוה ביום לימוד זה ניתן להשתתף באופן אישי. לבירורים: 052-7691312