הנצחת יקירך – חודש טבת

• המר’ הרולד חיים לייב בן אסתר אייקין ז”ל – א’ טבת
• המר’ מאיר עיני בן לוסיין ז”ל – א’ טבת
• המר’ שלום ויקטור בן ויקטוריה וסאלם ז”ל –
• המרוחמת סביחה בת מזלי ז”ל – א’ טבת
• הבחור יאיר בן נחמה ז”ל – ג’ טבת
• המר’ כדורי בן פריחה ודוד ז”ל – ג’ טבת
• המרו’ אלי זכריה ז”ל בן יעקב ודוריס – ג’ טבת
• המרוחם הצדיק ר’ חיים טודרס בן דבורה תפילנסקי זצוק”ל – ז טבת
• המרו’ ניסים קורן ז”ל בן תקוה שתבדלחט”א – ח’ טבת תשע”ה
• המר’ חנה בת היכיס ז”ל – ח’ טבת
• המרוחם הנכבד והגזבר נעים בן עמם שכרצ’י ז”ל – י”א טבת
• המרוחם יצחק בן טובה ז”ל – י”א טבת
• המ’ שמואל בן אברהם עזרא ותפחאה ציטיאט זל – י”ב טבת
• המרוחם אברהם בן כתון ממה ז”ל – י”ב טבת
• המרוחמת אֵרנה בת מסעודה וציון דנגור ז”ל – י”ג טבת
• המרוחמת אבלין בן ציון בת גורג’יה ע”ה – י”ד טבת תשע”ט
• המרוחם רחמים בן שרה ויצחק ז”ל – ט”ו טבת
• המרוחמת פרחה בת כתון ז”ל – ט”ו טבת
• המרוחם יוסף בן חביבה ז”ל – ט”ז טבת
• המרוחם ח”ר ששון נח בן רימה זצ”ל – ט”ז טבת תשע”ט
• המרו’ כוכבה לוי בת אסתר ז”ל – י”ז טבת תשע”ה
• המ’ שמחה בת חנה ז”ל – י”ח טבת
• הרה”ג ח”ר עזרא יונה כהן בן מסעודה ז”ל – י”ט טבת
• המרוחם יוסף נעים בן כתון ואפרים ז”ל – כ’ טבת
• המרוחם שאול בן תפחה ויעקוב סעד ז”ל – כ”ג טבת
• המר’ ששון קמר בן מסעודה ז”ל – כ”ד טבת
• המר’ מזל דוידוף בת חוה ע”ה – כ”ד טבת
• המרוחם יוסף גרג’י בן תפאחה שאול עזר ז”ל – כ”ו טבת
• המרוחם דוד בן ג’ויה ז”ל – כ”ו טבת
• המרוחם אהוד בן אוסנת ומאיר הברמן ז”ל – כ”ט טבת
• המרוחם דנגור יחזקאל בן פרחה ז”ל – כ”ט טבת

רוצים להנציח את יקירכם?

לקראת יום השנה לפטירת יקירך יגיע לביתך הודעה על לימוד משניות לע""נ או אמירת קדיש וסעודת מצוה ביום לימוד זה ניתן להשתתף באופן אישי. לבירורים: 052-7691312