הנצחת יקירך – חודש חשוון


• המרוחם אברהם בן פורטונה ז”ל – ב’ חשון
• מרן רבינו עובדיה יוסף בן גורג’יה – ג’ חשון
• המרוחם דוד צדקה בן מזל ז”ל – ג’ חשון
• המרוחם נעים מאיר בן מרים ז”ל – ג’ חשון
• המרוחמת ביה (בלינה) בת קאדון ע”ה – ד’ חשון
• המרוחמת רינה עיני בת מזלה ומשה ע”ה – ד’ חשון
• המרוחמת רחל חוצני לוי בת ג’מילה ע”ה – ו’ חשון תשע”ג
• המרוחמת רוזה מנחם יעקב בת שרה ע”ה -ו’ חשון
• המרוחם אליהו בן אספריכס ז”ל – ז’ חשון
• המרוחמת הרבנית נג’יה כתון בת מסעודה ע”ה – ט’ חשון
• המרו’ מדלין עידה בת גורגיי ע”ה – ט’ חשון ע”ו
• המרוחמת כרמלה ניסים בת מזל ע”ה – ט’ חשון
• המרוחם סאלח (צבי דוד) בן נעימה ז”ל – י”ב חשון
• המרוחמת סבריה שולה בת פרחה ע”ה – י”ב חשון
• המרוחמת פרחה בת מסעודה ע”ה – י”ב חשון
• המרוחמת פורטונה מזל חיה בת חנה ע”ה – י”ג חשון
• המרוחם יוסף ניסים בן חנה ז”ל – ט”ו חשון
• המרוחם יצחק בן פרחה ז”ל ט”ו חשון
• המרוחמת רייזל בת רחל ע”ה – ט”ז חשון
• המרוחמת דינה הלה עידה בת לולו ע”ה – י”ט חשון תשע”ט
• המרוחם יוסף בן כזנה ז”ל – כ”ב חשון
• המרוחם שלמה בן שרה ויחזקאל ז”ל – כ”ב חשון
• המרוחם יוסף בן עבודי ומרגרית עבד ז”ל – כ”ג חשון

רוצים להנציח את יקירכם?

לקראת יום השנה לפטירת יקירך יגיע לביתך הודעה על לימוד משניות לע""נ או אמירת קדיש וסעודת מצוה ביום לימוד זה ניתן להשתתף באופן אישי. לבירורים: 052-7691312