הנצחת יקירך – חודש אלול

• המרוחמת יצחייק בת שמחה ויהושע ז”ל – ד’ אלול
• המרו’ יחזקאל בן נעימה שמש ז”ל – ז’ אלול
• המרוחם משה ברהום בן נעימה ז”ל – ז’ אלול
• המרוחמת מוריה בת שמחה ז”ל – ז’ אלול
• המרוחם אברהם חיים בן מסעודה ז”ל – י”ב אלול
• המרוחם אליעזר (לייזר) בן רבקה הי”ו – י”ד אלול
• המרוחם אליעזר בן רבקה רחל ז”ל – י”ז אלול
• המרוחמת נזימה בת לולו ז”ל – י”ז אלול
• המרוחם חזקיהו אקי בבכנוף בן זינה ז”ל – י”ט אלול
• המר’ גרופר יוסף בן איזידור ז”ל – כ’ אלול
• המרוחמת אטיל בת שושנה ז”ל – כ”ב אלול
• המר’ נאג’י בן מזלי ז”ל – כ”ו אלול
• המר’ פלורה בת פרחה ז”ל – כ”ו אלול

רוצים להנציח את יקירכם?

לקראת יום השנה לפטירת יקירך יגיע לביתך הודעה על לימוד משניות לע""נ או אמירת קדיש וסעודת מצוה ביום לימוד זה ניתן להשתתף באופן אישי. לבירורים: 052-7691312