הנצחת יקירך – חודש אייר

• המר’ משה בן רבקה ויעקב ז”ל – א’ אייר
• המרוחמת זוהרה בת שודיה ז”ל – א’ אייר
• המרוחמת שרה זוהרה בת שדרה ז”ל – א’ אייר
• המרוחמת ידידה בת סעידה ז”ל – א’ אייר
• המרוחם אורי בן סביחה צביה ז”ל הי”ד – ה’ אייר
• המרוחם יחזקאל בן כתון שמש ז”ל – ו’ אייר
• המרוחמת אסתר צדקה בת מזל ז”ל – ו’ אייר
• המר’ אורה ז”ל בת זהבה ושלום אברהם הי”ו – ז’ אייר
• המרוחמת סביחה בת חנה ז”ל – ח אייר
• המרוחם עובדיה שקד בן נעימה ז”ל – ז’ אייר תשע”ז
• המרו’ איתן בן דורה ויוסף ז”ל – ט’ אייר
• המר’ שלמה בן לולו ואברהם עזרא שוקר ז”ל – י’ אייר
• המר’ מנשה בן פריחה ז”ל – י”א אייר
• המר’ נעימה בת תפחה משתה ז”ל – י”א אייר
• המרוחם יחזקאל בן תפחה ז”ל – י”א אייר
• המרוחם צאלח בן לולו ואברהם ז”ל – י”ב אייר
• המרוחמת סעידה בת רוזה ז”ל – י”ב אייר
• המרו’ ציגל שרה אסתר מלמוד בת דינה ושמואל איזנברג ז”ל – י”ד אייר
• המרוחם הרה”צ ר’ דוד יהודיוף בן דינה ז”ל – ט”ו אייר
• המר’ אליעזר עבדאלנבי בן יהודא ועזיזה ז”ל – י”ט אייר
• המר’ דוד בן מרים חלואני ז”ל – כ”א אייר
• המר’ צאלח טוויג בן הלה דינה ז”ל – כ”ד אייר תשע”ז
• המרוחם אברהם בן ברוך ז”ל – כ”ה אייר
• המר’ יוסף בן ג’רג’יה בת חנה ז”ל – כ”ו אייר
• המרוחם סלים בן יעקב שהרבני ז”ל – כ”ז אייר

רוצים להנציח את יקירכם?

לקראת יום השנה לפטירת יקירך יגיע לביתך הודעה על לימוד משניות לע""נ או אמירת קדיש וסעודת מצוה ביום לימוד זה ניתן להשתתף באופן אישי. לבירורים: 052-7691312