הנצחת יקירך – חודש אדר

• המר’ ג’ורג’י בת חנה ע”ה – א’ אדר
• המרוחמת ציפורה בת בלהה ז”ל
• המרוחם שלום בן חווה ז”ל –
• המרוחמת עליזה בת מסעודה ז”ל – ב’ אדר
• המרוחמת נעימה בת שאול ולולו ז”ל – ד’ אדר
• המר’ אברהם בן שרה ויעקב חלואני ז”ל – ה’ אדר
• המרוחם אוריאל בן עקיבא ויוכבד לאמי ז”ל – ו’ אדר
• המרו’ יהודה רביבו בן איידה ז”ל – ו’ אדר א’ תשע”ד
• המר’ גרשון בן ציון יחיאל ז”ל – ח’ אדר
• המרוחמת בלה לרך בת מר’ה ז”ל – ח’ אדר
• המרוחם קלמן בן ר’ דב ואתיה ז”ל – ט’ אדר
• המרוחם מרדכי קצב בן זכיה ז”ל – ט’ אדר
• המרוחם אריה חלוואני בן דייזי ז”ל – יב’ אדר תשע”ה
• המרוחמת שמחה מורד בת מזל טוב ע”ה – יב’ אדר ב’ תשע”ט
• המרוחם סלים בן צ’חלה ג’ורי ז”ל – י”ד אדר
• המרוחמת חביבה בת רזלה ז”ל – י”ג אדר
• המרוחם אברהם הללי בן עזיזה ז”ל – י”ג אדר
• המר’ ראשל בן סרח ז”ל – י”ד אדר
• המרוחם מאיר בן חסיבה חלוואני ז”ל – י”ד אדר
• המר’ ברטה בת פלורה ז”ל – י”ז אדר
• המרוחמת חתון בת פרחה ויעקב ז”ל – י”ז אדר 11 חודש
• המרוחם שלום תופיק בן דייזי ז”ל – כ’ אדר
• המרו’ אברהם בן פנינה ז”ל גוזלן – כ’ אדר
• המרו’ לולו סלמן בת רימה ע”ה – כ”א אדר א’ תשע”ד
• המר’ יפה גורג’יה בת שרה ז”ל – כ”א אדר
• המר’ דוד בן רפאל וחביבה ז”ל – כ”ג אדר
• המרוחם אברהם אלברט בן יצחק ושרה ז”ל – כ”ג אדר
• המר’ הזקן גרג’י אליה שאול בן צ’חלה ז”ל – כ”ד אדר
• המר’ דינה הלה בת תפאחה טוויג ז”ל – כ”ה אדר
• המר’ יצחק בן אסתר ורפאל בן סימון ז”ל – כ”ה אדר
• המרוחם צידון שי ז”ל – כ”ה אדר
• המרוחמת אוסנת הברמן בת יוסף ז”ל – כ”ד אדר
• יום הזיכרון נקבע כ”ה אדר
• המרוחמת חיה בת שאול פיטלברג ז”ל – כ”ו אדר
יום הזיכרון נקבע כ”ה אדר
• המר’ יוסף בן שאול מלוכה ז”ל – כ”ח אדר
• המרוחם בשי בן מרים ז”ל – כ”ח אדר
• המרו’ שרה פנירי בת טובה ע”ה – כ”ח אדר תשע”ז

רוצים להנציח את יקירכם?

לקראת יום השנה לפטירת יקירך יגיע לביתך הודעה על לימוד משניות לע""נ או אמירת קדיש וסעודת מצוה ביום לימוד זה ניתן להשתתף באופן אישי. לבירורים: 052-7691312