הנצחת יקירך – חודש אב

• הזקנה מרסל בת מסעודה ז”ל – א’ מנ”א
• המר’ שרה פריוֶה בת דבורה ז”ל – ב’ מנ”א
• המרוחם שאול בן רוזה ז”ל – ב’ מנ”א
• המרוחמת איבון בת פורטונה ז”ל – ו’ מנ”א
• המר’ עזרא ברזני ז”ל – ז’ מנ”א
• המרוחמת חביבה אהובה בת כתון ז”ל – ח’ אב
• המרוחם יצחק בן תמר ז”ל – ח’ אב
• המר’ עובדיה (ג’ורג’י) בן אברהם וצלחה ז”ל – ט’ אב
• רבי חיים עזרא אבישלום בן בלנקה זצ”ל | החלבן | – י”ב אב תשע”ט
• המר’ לולו בת סמרה ז”ל – י”ג אב
• המרוחמת פאני בת באשי(ב’ רפויה) אסתר ז”ל – ט”ו באב
• המר’ משה בן לולו ז”ל – כ’ אב
• המרוחמת מתנה בת חנה ז”ל – כ”ג אב
• המרוחמת צילה קנזין בת ברכה – כ”ה אב תשע”ד
• המרוחם חכם אברהם חי בן מסעודה – כ”ט אב תשע”ו
• המרוחם אברהם בן הינדה ז”ל – כ”ט אב

רוצים להנציח את יקירכם?

לקראת יום השנה לפטירת יקירך יגיע לביתך הודעה על לימוד משניות לע""נ או אמירת קדיש וסעודת מצוה ביום לימוד זה ניתן להשתתף באופן אישי. לבירורים: 052-7691312