המקווה הסגולי באר סמרה

המקוה הסגולי באר סמרה

ע”ש הרבנית סמרה מני ע”ה – י”ד אייר
רעייתו של ח”ר אליהו מני זיע”א – רבה של חברון תובב”א

מיקום:
רחוב הגלגל 46 רמת-גן.
בבניין מוסדות חזון למועד / צמוד למד”א

טלפון בשעות הפעילות
03-5796599

אודות המקווה: 054-8433308

שעות פעילות:
20:45 – 18:00

ערב שבת ומוצ”ש:
זמנים משתנים, רצוי לתאם.

טבילת כלים במקום

סגולות וישועות