בית ספר בנות חיל

מנהלת בית הספר: הגברת צילה ניסן תחי’
כתובת: אלימלך 13 ב’ רמת גן
טלפון: 03-6722208 פקס:03-6722256 דוא”ל: bnotahail@gmail.com
כתובתנו באינטרנט: hazonlamoed@gmail.com

חזון ביה”ס:

בית הספר בנות חיל חרט על דגלו מצוינות בלימודים באווירה חווייתית ומהנה עם שימת דגש על הקנית ערכים, מידות טובות וצניעות.

המורות כולן מהשורה הראשונה מנוסות וחמות שרואות בחינוך שליחות וזכות להצמיח בנות ישראל מחונכות ויראות.
שאיפתנו להחדיר בנשמות הטהורות אהבת ה’ ותורתו כשהאווירה המשפחתית והחמה היא הקרקע הפורייה להתפתחותן הסגולית בדרכן לחיים מאושרים.

ייחודיות בית הספר:

כל בת בבית ספרנו היא כבת יחידה ומיוחדת. אנו מאמינים בכל בת ומשקיעים בה את המרב על מנת לאפשר לה לצמוח לתפארת עם ישראל ולנצל את מרב הפוטנציאל מבחינה לימודית, חברתית ורוחנית.

בנוסף לתוכנית הלימודים בבית ספרנו:
• שיעורי אמנות ברמה גבוהה מאד
• שעורי תפירה בהן הבנות מקבלות ידע בסיסי ויסודי באמנות התפירה
• פעילויות והווי חברתי עשיר ומרומם

פעילות והווי:

בבית ספרנו הווי חברתי עשיר במיוחד- תכניות שבועיות, עלון שבועי לכבוד שבת קודש בהשתתפות התלמידות, תכניות ראש חודש ועוד רבות.
מסיבת סידור לתלמידות כיתה א’
מסיבת בת מצוה לתלמידות כיתה ו’
מסיבת גמר לכלל התלמידות ברמה גבוהה.
האוירה המיוחדת והיחס של המורות והתלמידות, מעניק לבנות חיבור ורצון לזכות להמשיך את שרשרת הדורות בדרך ישראל סבא.